Opis znaku unijnego

Chronione Oznaczenie Geograficzne - gdy nazwa produktu odnosi się do regionu, konkretnego miejsca, lub w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany. Produkt taki musi cieszyć się renomą, posiadać specyficzne cechy lub jakość wynikające bądź przypisywane pochodzeniu geograficznemu. Jakość produktu może wynikać z obszaru geograficznego
(np.: klimat, roślinność, ukształtowanie terenu), lokalnego know– how producentów, lub innych czynników naturalnych lub ludzkich.