O Stowarzyszeniu

W 2007 r. opracowano projekt do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uznanie kołocza za śląski produkt regionalny, a następnie utworzono Konsorcjum Producentów „Kołocza Śląskiego” na bazie 11 producentów (piekarzy i cukierników), w tym dziewięciu z województwa opolskiego i dwóch z województwa śląskiego. W tym samym 2007 r. złożono wniosek do Unii Europejskiej.
Śląski kołocz został oficjalnie uznany jako produkt regionalny dopiero w 2011 r. - jako dwudziesta dziewiąta potrawa z Polski i czwarta z Górnego Śląska. Aktualnie do Konsorcjum Producentów Kołocza Śląskiego należy 17 producentów, w tym tylko dwóch z województwa śląskiego.

Aktualności