Dokumenty do pobrania

Kołocz śląski/kołacz śląski  - zasady certyfikacji. Pliki do pobrania: Plik 1Plik 2Plik 3Plik 4Plik 5

Deklaracja członkowska: format pdf.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) NR 733/2011: format pdf.

Wniosek zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych: format pdf.

Wniosek o dokonanie kontroli zgodności : format.pdf